Dienstenwijzer Fairzekering (versie december 2015)

Onafhankelijk

Fairzekering een onafhankelijke financiële dienstverlener. Verzekeraars of banken hebben geen belang in- of zeggenschap over het bedrijf. Fairzekering werkt nauw samen met volmachtbedrijf Risk Assuradeuren B.V.

Onze producten

Fairzekering richt zich voornamelijk op de distributie van motorrijtuigenverzekeringen en bijbehorende dekkingen rechtstreeks via het internet. Fairzekering bemiddelt momenteel in één motorrijtuigenproduct dat via het volmachtbedrijf van Risk Assuradeuren B.V. bij een pool van risicodragende verzekeraars wordt ondergebracht. Momenteel is verzekeraar Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. voor 100% risicodrager op deze pool. Het is echter mogelijk dat dit wijzigt en dat andere risicodragers aandelen op deze pool gaan tekenen. Dit product is speciaal in overleg met de desbetreffende verzekeringsmaatschappij ontwikkeld. Voor een beschrijving van het product verwijzen wij u naar de productvoorwaarden. Voor de distributie werkt fairzekering samen met Independer.

Daarnaast biedt bemiddelt fairzekering in ziektekostenverzekering waarbij in principe twee varianten worden aangeboden, een natura en een restitutie polis.

Onze dienstverlening: “execution only”

Fairzekering bemiddelt in één product en maakt dus geen vergelijking voor u tussen verschillende soorten producten. Dit product bestaat uit verschillende modules die u als klant zelf online kunt samenstellen. Het product kan alleen online worden aangeschaft, eventueel met telefonische ondersteuning.

Er is verder ook geen sprake van advies maar van “execution-only”. Execution only is bedoeld voor een klant, die zelf in staat en bereid is te beoordelen welke product hij wil hebben. Deze klant heeft zelf een inventarisatie gemaakt van zijn persoonlijke situatie en weet dus wat hij aan dekking nodig heeft en wat geschikt en wenselijk voor hem is in zijn specifieke situatie. Voorts houdt de klant zelf bij of het product bij gewijzigde omstandigheden nog steeds een passende oplossing is. De klant wil zelf verantwoordelijk zijn voor de aanschaf- en het beheer van deze financiële producten. Fairzekering stelt geen klantprofiel op en doet geen onderzoek naar de individuele situatie van de klant, en houdt ook niet bij of de situatie van de klant wijzigt. De zorgplicht ligt bij execution only geheel bij de klant zelf. Fairzekering beperkt zich tot het uitvoeren van de wens van de klant om het product te sluiten, aan te passen of te beëindigen.

Verzamelen van data

Naast haar rol bij het tot stand komen van de verzekeringsovereenkomst verricht Fairzekering en/of aan haar gelieerd bedrijven ook telematica diensten die specifiek horen bij het motorrijtuigenproduct waarin zij bemiddeld. Hierbij kan gedacht worden aan het ter beschikking stellen/uitlenen van de “Chipin” stekker waarmee telematica data wordt verzameld en het (laten) beheren van een datacentrum waarin de verzamelde data wordt bewerkt en het opleveren van de scores. Hierover kunt u meer lezen in de productbeschrijving, de polisvoorwaarden en het privacy statement.

Onze beloning

U betaalt voor onze dienstverlening via een premie. Wij krijgen van de risicodrager provisie dat onderdeel uitmaakt van de premie die u betaalt. Dit is circa 15% tot 25% van de premie bij de motorrijtuigenverzekering. Bij de ziektekostenverzekering varieert dat van 1,0 tot 6,5%.

Onze uiteindelijke, exacte vergoeding voor deze producten en product gerelateerde fee’s, is afhankelijk van de precieze samenstelling van het product en het premiebedrag. Indien dit bedrag niet valt binnen de door ons opgegeven bandbreedte, dan zullen wij u hier vooraf tijdig op wijzen en de afwijking toelichten.

Wij kunnen een deel van deze provisie gebruiken om de premie te verlagen, of deze kan worden gebruikt om distributiepartners zoals Independer te betalen. Een deel van de beloning die wij krijgen kan ook worden gebruikt om de kosten van de telematica die bij onze producten horen te bestrijden.

Daarnaast kan het ook zijn dat wij u rechtstreeks een bijdrage in rekening brengen voor het uitvoeren van de telematica. Dit staat dan expliciet in onze offerte en op uw nota gespecificeerd.

Toezicht 

Fairzekering valt in het kader van het toezicht door de AFM op basis van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) onder de collectieve vergunning van Risk Groep B.V. (vergunningnummer 12012535).

Fairzekering B.V. is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 59574410.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld. Hiervoor verwijzen wij u naar ons privacy statement dat zich op onze site bevindt.

Klachtenprocedure

Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure. Wilt u nadere informatie over deze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen.

U kunt zich met klachten wensen tot Fairzekering B.V.

Noordstraat 8A,  3291 TG te Strijen

vragen@fairzekering.nl

Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Kifid

Postbus 93257,  2509 AG Den Haag

E-mail: info@kifid.nl     Website: www.kifid.nl

Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.008506. Wij hebben ons geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid.

U kunt zich echter ook tot de burgerlijke rechter wenden.