Allereerst willen we vooropstellen dat al jouw gegevens van jou zijn en van jou blijven. Uiteraard hebben we je info nodig om je rijscores te laten zien, maar jij bent de enige die toegang heeft tot je dashboard. Verder geeft de Chipin niet meer informatie over je door dan je smartphone ook elke dag doet. Het is echter wel belangrijk om te weten wat dat precies is.

Wat meten we voor gegevens?

Wij meten per auto de snelheid, acceleratie en het remmen. Fairzekering heeft inzage in de locatie van de auto en ontvangt informatie over de status van de auto: de kilometerstand, het onderhoud, het toerental, het brandstofniveau etc. Wat jouw auto doorgeeft, kunnen wij inzien via de OBD poort.

Wat doen wij met die gegevens?

Allereerst gebruiken wij deze gegevens om jouw maandscores te berekenen. Wij koppelen deze gegevens aan rekenregels (algoritmes) die in het buitenland (UK) hun voorspellende karakter hebben bewezen. Iemand die bijvoorbeeld heel vaak heel hard remt en optrekt en vaak te snel rijdt, heeft een grotere kans op een ongeluk dan iemand die regelmatig rijdt en alleen hard remt als het nodig is. Op grond van dit soort rekenregels, gekoppeld aan de heftigheid van de gebeurtenis, de locatie en het tijdstip, wordt geautomatiseerd de score berekend.

Daarnaast gebruiken we de gegevens op totaal niveau, dus niet gekoppeld aan individuen, om statistische analyses te doen. Hiermee kunnen wij betere producten met een meer faire premie aanbieden en Nederland veiliger maken. De manier waarop we jouw score berekenen, kunnen we zo steeds meer verfijnen.

Inlogcodes

Alles is beveiligd met inlogcodes. Het is dus wel je eigen verantwoordelijkheid dat je die bij je houdt en niet aan de buurman geeft, of er onvoorzichtig mee bent.

De wisknop

Als je niet wilt dat jouw historische gegevens zichtbaar zijn, kun je daarvoor de ‘Wis-knop’ gebruiken in jouw dashboard. Hiermee kun je de koppeling tussen jouw rijdata en jouw persoonsgegevens wissen. Gegevens ouder dan twee kalendermaanden kun je meteen ontkoppelen, gegevens jonger dan twee kalendermaanden kunnen pas een maand na het behalen van de maandscore ontkoppeld worden. Dit komt doordat we je anders geen premie terug kunnen geven en in het geval van een schade de data moeten kunnen gebruiken. In het ergste geval duurt het dus twee maanden voordat jouw recentste ritten verwijderd zijn. Je kunt dus zo vaak op de Wis-knop klikken als je wilt. Echter, indien data op dossierniveau is opgevraagd (bijvoorbeeld om een schade te behandelen) dan zal de data in dat dossier niet worden ontkoppeld.

Hoe lang bewaren wij de data?

Je kunt je gegevens dus elke maand wissen. Doe je dit niet, dan ontkoppelen wij na 7 jaar automatisch al je data.

Wie kan allemaal mijn individuele rijdata inzien?

Alleen jij met jouw inlogcodes en wij van fairzekering in speciale gevallen (zie onderstaande voorbeelden).

Medewerkers van fairzekering en haar partners zullen en mogen geen rijdata aan derden verstrekken behoudens de volgende uitzonderingen:

Politie

Wij hebben als beleid dat als de politie gewoon komt vragen om individuele data, we nee zeggen. Alleen op verdenking van een ernstig strafbaar feit kan er op fairzekering juridisch de verplichting rusten informatie uit onze databank af te geven aan justitie. Eigenlijk net zoals bij een huiszoeking.

Verzekeraar

Daarnaast heeft de verzekeraar achter fairzekering het recht om gegevens op te vragen die betrekking hebben op ongevallen, diefstal en fraudeonderzoeken.

Storingen

Als er een storing in het systeem is, bijvoorbeeld als de Chipin het contact verliest met ons systeem, of als er discussie is over de juistheid van de rijscore, zal fairzekering moeten checken en analyseren. Het kan zijn dat hiervoor technische specialisten van buiten nodig zijn.

Wat gebeurt er met de grote hoeveelheid data in ons bezit?

Op grond van de ervaringscijfers hopen wij nieuwe verbindingen te vinden die de veiligheid kunnen vergroten en die met verzekeraars of derden tot betere producten kunnen leiden die de veiligheid vergroten. Het kan zijn dat die data dan op groepsniveau zonder individuele koppeling dan aan derden verkocht of gegeven worden.

Heb je nog vragen? Lees dan onze uitgebreide privacy statement, of mail naar privacy@fairzekering.nl