Onze ambitie

Eigenlijk hebben we bij fairzekering een hele simpele ambitie. Door veilige rijders te belonen voor hun veilige rijgedrag, willen we stimuleren dat er veel en veel minder ongelukken gebeuren op de weg. En minder ongelukken betekent minder schade, wat weer resulteert in lagere premies.

 eendjes

Gewoon heel logisch dus allemaal.

We vonden het gewoon niet fair dat veilige rijders evenveel premie moesten betalen als wegpiraten en bumperklevers en besloten daar dus iets aan te doen.

Inzicht in je rijgedrag

Ons doel is om door middel van onze technologie voor onze klanten hun rijgedrag inzichtelijk te maken zodat ze het kunnen bijstellen en / of aanpassen. En zo zelf de premie laag kunnen houden.

Toekomstmuziek

Maar het blijft niet alleen bij Autofairzekeringen. Onze technologie is namelijk ook prima toe te passen op andere verzekeringen en diensten. We zullen in de toekomst dan ook meer producten gaan lanceren, maar we wilden ons eerst richten op de Autofairzekering, omdat daar op korte termijn voor jou de meeste winst te behalen valt.

Even voorstellen

We hebben allemaal al jarenlange ervaring in de verzekeringswereld. Juist daarom vonden we dat het anders moest kunnen en zijn we in 2013 aan de slag gegaan. We willen ons product constant blijven vernieuwen door met een andere blik naar verzekeren te kijken. Het niet ‘anders doen’ omdat het kan, maar omdat het eerlijker is.

Wij geloven dan ook in een bedrijf gebaseerd op vriendschap, respect voor elkaar, vertrouwen en zoveel mogelijk plezier maken; we willen samen met onze klanten en alle betrokkenen veilig rijden / wonen / leven belonen en zo Nederland een stukje veiliger maken.

Doe jij met ons mee?

Andreas, Hans, Marcel en Raymond

Andreas van Rooijen

Andreas van Rooijen

CO - Founder

Andreas is een jurist met meer dan 20 jaar ervaring binnen diverse functies in verzekeringsland. Hij is binnen fairzekering verantwoordelijk voor verzekeringstechniek, juridische zaken en compliance. Als je bijvoorbeeld inhoudelijke vragen hebt over privacy dan vindt hij het leuk om die te beantwoorden. Daarnaast vindt hij een faire behandeling van klanten zeer belangrijk. Hij is getrouwd, heeft twee kinderen en verdiept zich graag in de recente ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie. Met veel belangstelling volgt hij de ontwikkelingen omtrent de in ontwikkeling zijnde zelfrijdende auto en hij denkt dat dit een zeer grote bijdrage zal leveren aan de verkeersveiligheid. Maar tot die tijd kan de toepassing van telematica veilig rijden een belangrijke boost geven. Andreas doet vrijwilligerswerk bij stichting Dam, die een gelijknamige alternatieve munt in Rotterdam exploiteert.

Hans Gerritsen

Hans Gerritsen

CO - Founder

Hans is bedrijfseconoom en heeft binnen fairzekering financiën in portefeuille en mag als voorzitter proberen de heren nog enigszins in toom te houden. Hij heeft, tot hij met dit avontuur begon, de laatste 12 jaar in directiefuncties in de Schade- en Inkomensmarkt gewerkt. Hij wil de concepten voor preventie en het dynamisch prijzen van risico met fairzekering nu echt in de markt zetten, waarbij klanten een faire premie krijgen en verzekeraars serieus anders met risico zullen moeten omgaan. Hans rijdt 25000 km per jaar en kan, met 14 bekeuringen het afgelopen jaar, zijn rijgedrag nog verbeteren. Hij rijdt nu al enige maanden met plezier vaak groen met een Chipin.

Marcel Koster

Marcel Koster

CO - Founder

Marcel is van oorsprong IT deskundige en heeft na zijn studie bedrijfskunde de overstap naar operations gemaakt. Hij is binnen fairzekering verantwoordelijk voor operations en IT. Marcel vindt het belangrijk dat we naar een faire verzekeringsmarkt groeien, waarbij we gedrag een belangrijke factor laten zijn. Hij is een gepassioneerd autorijder en vindt het leuk om actief te rijden. Als één van de eerste proefpersonen heeft hij zijn brandstofverbruik al verbeterd en probeert hij zijn rijscore groen te houden. Hij is getrouwd, heeft twee kinderen en houdt zich graag bezig met alle ontwikkelingen binnen zijn vakgebied.

Raymond van Es

Raymond van Es

CO-Founder

Raymond heeft de afgelopen maanden een mooie verbetering van zijn rijscore laten zien. Hij mag zich nu tot de veilige rijders rekenen met een rijscore van 73%. Nog beter op zijn snelheid letten en iets minder enthousiast accelereren, zullen zijn scores verder verbeteren.
Raymond is opgeleid als ingenieur in de lucht- en ruimtevaarttechniek. Na een loopbaan in de techniek heeft hij, tijdens een sabbatical van een jaar, een MBA gehaald in Zwitserland bij IMD. Inmiddels heeft hij meer dan 16 jaar ervaring in de verzekeringswereld op het gebied van marketing, verkoop en strategie. Hij is verantwoordelijk voor veel nieuwe initiatieven in de sector, waarbij zijn passie om nieuwe technologie in te zetten, om klanten beter te kunnen bedienen, het uitgangspunt is. Binnen fairzekering is hij verantwoordelijk voor de marketing. Raymond is getrouwd, heeft 2 kinderen en veel interesse in economie. Daarnaast kijkt hij graag naar zijn voetballende kinderen en zijn favoriete club.