Overstappen?

Ben je al verzekerd bij een andere maatschappij? Geen probleem. Wij regelen de opzegging bij je huidige verzekeraar zodat je nooit dubbel verzekerd bent. Hiervoor kun je het opzegformulier op deze pagina downloaden. Deze kun je naar ons mailen op vragen@fairzekering.nl maar je moet hem, vanwege de handtekening, ook altijd per post naar ons opsturen:
RISK Verzekeringen
Afdeling: fairzekering
Postbus 1006
3430 BA Nieuwegein

Opzegformulier downloaden

Spelregels

Voor het beëindigen van een verzekering gelden een aantal spelregels. Het is niet altijd mogelijk om je bestaande verzekering zomaar op te zeggen.
Raadpleeg altijd je polisvoorwaarden eerst!

Een particuliere schadeverzekering eindigt wanneer je deze schriftelijk opzegt. Alle verzekeringsmaatschappijen hebben regels gesteld aan de voorwaarden waaronder zij je opzegging accepteren. Je kunt een opzegging indienen:

  1. met ingang van de premievervaldatum, met in achtneming van één maand opzegtermijn. Deze nieuwe regeling is vastgesteld door het Verbond van Verzekeraars en houdt in dat eenjarige overeenkomsten na één jaar op elk moment opzegbaar zijn met één maand opzegtermijn;
  2. binnen 30 dagen nadat de verzekeraar op de hoogte is gebracht van een gebeurtenis die de verzekeraar kan verplichten tot het geven van een vergoeding. De verzekering eindigt dan op de datum die je noemt in je opzegbrief, maar niet eerder dan 60 dagen na de datum van de dagtekening van je opzegbrief;
  3. binnen 30 dagen nadat de verzekeraar een vergoeding op grond van deze verzekering heeft gedaan of heeft afgewezen; De verzekering eindigt op de datum die je noemt in je opzegbrief maar niet eerder dan 60 dagen na de datum van de dagtekening van je opzegbrief;
  4. als je een wijziging van de premie en/of voorwaarden niet accepteert. De verzekering eindigt dan binnen een vastgesteld aantal dagen.
  5. uiteraard kan de verzekering ook tussentijds beëindigd worden bij overlijden, emigratie en verkoop van het verzekerd object.